Договір публічної оферти


ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


1.1. Продавець здійснює продаж Товарів через Інтернет-магазин за посиланням https://www.waudog.ua/. Ці Умови продажу товарів, а також інформація про Товар, представлений на Сайті https://www.waudog.ua/, є публічною офертою відповідно до ст. 633 Цивільного кодексу України.

1.2. Моментом повного та безумовного прийняття Покупцем пропозиції Продавця (акцептом) укласти електронний договір купівлі-продажу товарів, вважається факт розміщення Покупцем замовлення на умовах цього Договору, на Інтернет-сайті Продавця.


ПОНЯТТЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ


2.1. У цій оферті, якщо контекст не вимагає іншого, нижченаведені терміни мають такі значення:

* «товар» - моделі, аксесуари, комплектуючі та супровідні предмети;

* «Інтернет-магазин» - Інтернет-сайт, розташований в мережі інтернет за посиланням https://www.waudog.ua/, де представлені Товари, які пропонує Продавець для придбання, а також умови оплати та доставки Товарів Покупцям.

* Сайт - https://www.waudog.ua/

* Відвідувач Сайту – особа, яка відвідала сайт https://www.waudog.ua/, без мети розміщення Замовлення.

* Користувач - фізична особа, відвідувач Сайту https://www.waudog.ua/, який бажає оформити Замовлення на сайті https://www.waudog.ua/.

* Покупець - Користувач, який розмістив Замовлення на сайті https://www.waudog.ua/ з метою придбання товару для особистих потреб.

* Продавець — ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ – ПЕТРІВ ДМИТРО ПЕТРОВИЧ; місце проживання фізичної особи-підприємця: 14026, ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛ., МІСТО ЧЕРНІГІВ, ВУЛИЦЯ ЕЛЕВАТОРНА, БУДИНОК 4Б, КВАРТИРА 60; адреса інтернет-магазину: https://www.waudog.ua/, реєстраційний номер облікової картки платника податків для фізичної особи - підприємця: 3537006850

або іншу юридичну особу або фізичну особу-підприємець, товар яких розміщений в Інтернет-магазині.

* «Замовлення» - належним чином оформлений запит Покупця на придбання та доставку за вказаною Покупцем адресую Товарів, вибраних на Сайті.


ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ


3.1. Продавець зобов'язується передати у власність Покупця Товар, а Покупець зобов'язується сплатити та прийняти Товар на умовах цього Договору.

Цей Договір публічної оферти (далі – Договір) регулює купівлю-продаж товарів в Інтернет-магазині, у тому числі:

- Добровільний вибір Покупцем товарів в Інтернет-магазині;

- Самостійне оформлення Покупцем замовлення в Інтернет-магазині;

- оплата Покупцем замовлення, оформленого в Інтернет-магазині;

- обробка та доставка замовлення Покупцеві у власність на умовах цього Договору.


ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ


4.1. Покупець має право оформити замовлення на будь-який товар, представлений на Сайті Інтернет-магазину та наявний.

4.2. Кожна позиція може бути представлена в замовлення у будь-якій кількості.

4.3. За відсутності товару на складі, Менеджер компанії зобов'язаний повідомити Покупця (по телефону або через електронну пошту).

4.4. За відсутності товару Покупець має право замінити його товаром аналогічної моделі, відмовитися від цього товару, анулювати замовлення.


ПОРЯДОК ОПЛАТИ ЗАМОВЛЕННЯ


5.1. Ціна товару вказується на сайті. Ціна Товару на Веб-сайті може бути змінена Продавцем в односторонньому порядку. При цьому ціна на замовлений Покупцем Товар не підлягає зміні.

5.2. Оплата Товару здійснюється Покупцем:

5.2.1. готівкою при отриманні Замовлення.

5.2.2. шляхом безготівкового перерахування коштів на рахунок Продавця під час оформлення Замовлення;


УМОВИ ДОСТАВКИ ЗАМОВЛЕННЯ


6.1. Доставка товарів, придбаних в Інтернет-магазині здійснюється до відділення ТОВ «Нова пошта» (код 31316718).

6.2. Разом із замовленням Покупцеві надаються документи відповідно до законодавства України.

6.3. При замовленні понад 1000₴ доставляємо по Україні безкоштовно, а якщо сума замовлення нижча, вартість складає 65₴.

6.4. Термін доставки – до 3-х робочих днів, включаючи суботу. Слід мати на увазі, що замовлення, зроблені у п'ятницю, будуть надіслані лише у понеділок.

6.5. Після надсилання товару вам буде повідомлено номер декларації для відстеження руху вантажу.

6.6. Якщо замовленого товару немає, за погодженням з покупцем, можлива зміна терміну його доставки.

6.7. Просимо звернути увагу, що в період розпродажів (наприклад, Чорна п'ятниця, Різдво та ін.) термін передачі замовлення до транспортної компанії для відправки може бути до трьох робочих днів.


ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН:


7.1. Продавець має право:

- в односторонньому порядку призупинити надання послуг за цим договором у разі порушення Покупцем умов цього договору.

7.2. Покупець зобов'язаний:

- своєчасно оплатити та отримати замовлення на умовах цього договору.

7.3. Покупець має право:

- оформити замовлення в Інтернет-магазині;

- оформити електронний договір;

- вимагати від Продавця виконання умов цього Договору.


ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН


8.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього договору у порядку, передбаченому цим договором та чинним законодавством України.

8.2. Продавець не несе відповідальності за:

- за незначну невідповідність колірної гами товару, що може відрізнятися від оригіналу товару виключно через різну колірну передачу моніторів персональних комп'ютерів окремих моделей;

- за зміст та правдивість інформації, що надається Покупцем під час оформлення замовлення;

- за затримку та перебої у наданні Послуг (обробки замовлення та доставки товару), що відбуваються з причин, що знаходяться поза сферою його контролю;

- за протиправні незаконні дії, здійснені Покупцем за допомогою цього доступу до мережі Інтернет;

- за передачу Покупателем своих сетевых идентификаторов - IP, MAC-адреса, логина и пароля третьим лицам;

- продавець не несе відповідальності за шкоду, заподіяну Покупцю внаслідок неналежного використання Товарів, придбаних в Інтернет-магазині.

8.3. Покупець, використовуючи наданий йому доступ до мережі Інтернет, самостійно несе відповідальність за шкоду, заподіяну його діями (особисто, навіть якщо під її логіном знаходилася інша особа) особам або їхньому майну, юридичним особам, державі або моральним принципам моральності.

8.4. У разі настання обставин непереборної сили сторони звільняються від виконання умов цього договору. Під обставинами непереборної сили для цілей цього договору розуміються події, що мають надзвичайний, непередбачуваний характер, які виключають або об'єктивно заважають виконанню цього договору, настання яких Сторони не могли передбачити та запобігти розумним способам.

8.5. Сторони докладають максимум зусиль для вирішення будь-яких розбіжностей лише шляхом переговорів.


КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ І ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ


Персональні дані Користувача/Покупця обробляється відповідно до Закону «Про захист персональних даних».
Особисті дані збираються виключно з метою дотримання вимог, що діють у сфері регулювання податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку та відносин реклами.
При оформленні замовлення Користувач надає наступну інформацію: Прізвище, Ім'я, адресу, адресу електронної пошти, номер телефону.
Надаючи свої персональні дані при оформленні замовлення на Сайті, Користувач погоджується на їхню обробку Продавцем
Продавець використовує персональні дані Користувача/Покупця:
- для виконання своїх зобов'язань перед Користувачем/Покупцем;
- для оцінки та аналізу роботи Сайту;
Інформація, що надається Користувачем/Покупцем, є конфіденційною.


ІНШІ УМОВИ


9.1. Продавець залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до цього договору за умови його публікації на сайті https://www.waudog.ua/

9.2. Інтернет-магазин створено для організації дистанційного способу продажу товарів через Інтернет.

9.3. Покупець відповідає за достовірність зазначеної при оформленні замовлення інформації. При цьому, при здійсненні акцепту (оформлення замовлення та подальшої оплати товару) Покупець надає Продавцю свою беззаперечну згоду на збирання, обробку, зберігання, використання своїх персональних даних у розумінні ЗУ «Про захист персональних даних».

9.4. Розміщення покупцем в Інтернет-магазині замовлення означає повну згоду покупця з умовами договору купівлі-продажу (публічної оферти).

9.5. Фактичною датою електронної угоди між сторонами є дата прийняття умов відповідно до ст. 11 Закону України "Про електронну комерцію"

9.6. Використання ресурсу Інтернет-магазину для перегляду товару, а також для оформлення замовлення для Покупця є безкоштовним.


ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ НАЛЕЖНОЇ ЯКОСТІ


10.1. Повернення товару до Інтернет-магазину здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

10.2. Повернення товару до Інтернет-магазину здійснюється за рахунок Покупця.

10.3. При поверненні Покупцем товару належної якості Продавець повертає йому сплачену за товар грошову суму за фактом повернення товару за вирахуванням компенсації витрат Продавця пов'язаних з доставкою товару Покупцю.


ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ


11.1. Електронний договір вважається укладеним з моменту отримання особою, що направила пропозицію укласти такий договір, відповіді про прийняття цієї пропозиції у порядку, визначеному частиною шостою статті 11 Закону України "Про електронну комерцію" і діє до повного виконання сторонами зобов'язань щодо неї.

11.2. До закінчення терміну дії цей Договір може бути розірваний за взаємною згодою сторін до моменту фактичної доставки товару шляхом повернення коштів, якщо такі кошти були сплачені Покупцем.

11.3. Сторони мають право розірвати цей договір в односторонньому порядку, у разі невиконання однієї з сторін умов цього Договору та у випадках передбачених чинним законодавством України.

11.4. Продавець має право відмовитися від укладання цього договору у разі відсутності у нього можливості передати у власність Покупця Товар (відсутність певного товару на складі). Підтвердженням наявності товару складі є відправка Покупцеві Продавцем електронного підтвердження прийняття Замовлення.

Звертаємо вашу увагу, що інтернет-магазин «www.waudog.ua» на офіційному інтернет-сайті https://waudog.ua/, має право, відповідно до законодавства України, надавати право користування інтернет платформою ФОП та юридичним особам реалізації товару.